GO

Jak používat přenašeč dat

Kompletní návod ke stažení

Přenašeč dat easypod™ connect slouží k přenosu vámi pořízených údajů o injekcích z autoinjektoru easypod™ do databáze přístupné pro vašeho lékaře / odborníka ve zdravotnictví.

Přenašeč dat easypod™ connect společně s autoinjektorem easypod™ nabízí odborníkovi ve zdravotnictví jednoduchý a účinný způsob sledování léčby, dodržování léčebného režimu a výsledky této léčby.

Přenos dat

Otevření krytu

Otevřete kryt přenašeče dat.

Levá stavová kontrolka může začít pomalu blikat žlutě (střídavě 1 sekunda zapnuto a 1 sekunda vypnuto), když bude přenašeč dat vyhledávat signál.

První připojení k mobilní telekomunikační síti může trvat až 120 sekund (2 minuty). Podruhé a pak již vždy bude připojování kratší než 30 sekund.

Krok 2

Po úspěšném připojení přenašeče dat k datové síti bude levá stavová kontrolka blikat pomalu zeleně (střídavě 1 sekunda zapnuto a 1 sekunda vypnuto).

POZNÁMKA:
Ponecháte-li kryt otevřený déle než 5 minut, přejde přenašeč dat do pohotovostního režimu a neaktivuje se, když vložíte autoinjektor easypod™ do držáku. Restartujte přenašeč dat zavřením a opětovným otevřením krytu.

Krok 3

Vyjměte přístroj easypod™ z lednice a zapněte jej.

Krok 4

Zvolte možnost Přenos dat v hlavním menu přístroje easypod™ a stiskněte tlačítko Otevři.

Krok 5

Na displeji přístroje easypod™ se zobrazí hlášení Vložte do zařízení přenašeče dat.

Stiskněte tlačítko Ano na autoinjektoru easypod™.

Krok 6

Vložte přístroj easypod™ do držáku přenašeče dat displejem k sobě.

Krok 7

Přenos údajů se zahájí automaticky.

Levá stavová kontrolka bude rychle blikat zeleně (4 bliknutí za sekundu), což znamená, že probíhá přenos dat.

POZNÁMKA:
Během přenosu údajů nevyjímejte přístroj easypod™ z přenašeče dat ani neodpojujte napájecí kabel. Dojde-li k tomu, je nutno zavřít kryt a opakovat postup znovu od bodu 1.

 

Krok 8

Po úspěšném provedení přenosu dat (přibližně po 1 minutě) přestane levá stavová kontrolka blikat a obě kontrolky budou svítit zeleně.

Na displeji přístroje easypod™ se zobrazí hlášení Přenos dat dokončen.

Stiskněte tlačítko OK.

Krok 6

Vyjměte přístroj easypod™ z přenašeče dat a zavřete kryt.

Vaše údaje byly úspěšně přeneseny.

Krok 10

Vypněte přístroj easypod™, vložte jej zpět do pouzdra a bezpečně jej uložte do chladničky ve svislé poloze.

 

Krok 11

Odpojte přenašeč dat a uložte jej na bezpečné místo. Neuchovávejte přenašeč dat v chladničce.