GO

easypod™

Představení aplikátoru easypod™

easypod™ je nejnovější aplikátor z řady aplikátorů růstového hormonu (GH) společnosti Merck. Byl navržen s cílem ještě více usnadnit denní aplikace růstového hormonu.

Odborníci ze společnosti Merck mají více než 30-letou zkušenost v oblasti léčby růstovým hormonem a znají důležité problémy související s denními aplikacemi injekcí. Tyto problémy mohou nejlépe pochopit lidé s deficitem růstového hormonu, a proto jsme požádali pacienty a jejich rodiče, lékaře a zdravotní sestry, aby nám pomohli vytvořit tento nový aplikátor růstového hormonu. Naši odborníci naslouchali tomu, co lidé s deficitem růstového hormonu považují za nejtěžší nebo nejvíce frustrující při léčbě růstovým hormonem pomocí injekčních aplikátorů, které byly aktuálně k dispozici. Kombinací doporučení lékařů s výsledky získanými z průzkumu u pacientů a ze studie u uživatelů nového aplikátoru byl easypod™ vyvinutý pro pacienty samotnými pacienty a jejich lékaři a zdravotními sestrami.

easypod™ je aplikátor růstového hormonu, který má velké množství vlastností pro spolehlivou aplikaci injekcí a je snadný stejně pro dospělé jako i pro děti! Aplikátor easypod™ je jediný inteligentní injekční aplikátor, který vy a váš lékař použijete pro zajištění nejlepšího možného přínosu léčby růstovým hormonem pro své dítě.

Jak easypod™ funguje?

U ostatních aplikátorů musíte nastavit dávku růstového hormonu při každé aplikaci injekce. Díky vlastnosti aplikátoru easypod™, která umožní přednastavení dávkování, provede váš lékař nebo zdravotní sestra nastavení denní dávky růstového hormonu, která je třeba aplikovat při snížení rizika při volbě nastavení. Aplikátor easypod™ automaticky aplikuje správné množství růstového hormonu při každé injekci a sníží se tak počet kroků při denní rutinní aplikaci růstového hormonu.

Co je na elektronickém aplikátoru dobré?

Aplikátor easypod™ kombinuje přínosy autoinjekce s inteligentní elektronikou, abyste mohli provádět denní léčbu růstovým hormonem pouze ve třech jednoduchých krocích:

 1. Nasazení jehly
 2. Injekce dávky
 3. Sejmutí jehly

Výhody aplikátoru easypod™

 • Přednastavené dávkování znamená, že již více nemusíte nastavovat dávku před každou injekcí.
 • Díky asistovanému nasazení a sejmutí jehly je aplikátor easypod™ nejenom rychlý v přípravě, ale můžete si být jisti, že aplikujete vždy správnou dávku.
 • A co více, jehla není v průběhu aplikace injekce vidět, což snižuje obavy a zvyšuje bezpečnost.
 • Pokyny na displeji vás provedou každým krokem denní aplikace injekce a jsou zde i instrukce popisující, kdy a jak vyměnit náplň.
 • Kožní senzor vás upozorní, kdy je aplikátor ve správné poloze pro aplikaci injekce.
 • easypod™ je první aplikátor, který potvrzuje aplikovanou dávku, což vás ujistí o tom, že léčbu růstovým hormonem provádíte správně.
 • easypod™ vám umožní si zvolit nastavení, jako je hloubka aplikované injekce, rychlost injekce a doba, kdy je pro vás aplikace růstového hormonu nepohodlnější.
 • Vestavěný dávkovací záznamník zaznamenává všechny vaše injekce a tím pomáhá vám a vašemu lékaři ujistit se, že získáváte maximum z léčby růstovým hormonem.
 • Funkce automatického nastavení aplikátoru easypod™ zajistí, že dostanete veškerý růstový hormon, který potřebujete a že nedochází k plýtvání s obsahem náplně.
výhody

Co to pro mě znamená?

 • 100 % dospělých a dětí, kteří se účastnili nedávné studie, považovali manipulaci s aplikátorem easypod™ za snadnou (nepublikované údaje Merck).
 • Všichni pacienti, kteří se účastnili nedávné studie, považovali instrukce na displeji aplikátoru easypod™ za užitečné nebo velmi užitečné (nepublikované údaje Merck).

Děti udávaliy, že používání aplikátoru easypod™ je snadné a rychle se s ním naučily zacházet*. Když je léčba růstovým hormonem snadná, můžete si být jisti ohledně denních aplikací růstového hormonu a tím můžete optimalizovat přínosy léčby růstovým hormonem.

easypod™ vs jiné léčebné metody

easypod™ kombinuje všechny přínosy autoaplikace injekcí pomocí skryté jehly s klidným vědomím proto, že vždy aplikujete injekce se správným množstvím růstového hormonu. Pomocí několika kroků při aplikaci denních injekcí poskytuje tento uživatelsky příjemný aplikátor rychlý a vhodný způsob provedení denní léčby růstovým hormonem. easypod™ je první aplikátor růstového hormonu tohoto typu, který nabízí automatické dávkování a individualizované nastavení injekcí pro každodenní léčbu. A co více, žádný jiný aplikátor nenabízí asistované nasazení a vyjmutí jehly, což minimalizuje obavy a riziko poranění způsobeného jehlou.

* Pro autoaplikaci injekce se doporučuje, aby byl easypod™ primárně používán dětmi staršími než 7 let.