GO

Dobré důvody pro používání aplikátoru easypod™

Léčba růstovým hormonem je velmi snadná a lze ji provést ve třech krocích!

Jednoduše nasadíte jehlu, stlačíte tlačítko a sejmete jehlu.

Méně denních úkonů

Minimalizuje dopad léčby růstovým hormonem na denní běžnou praxi. Váš lékař nebo zdravotní sestra přednastaví aplikátor easypod™ na dávku růstového hormonu, kterou potřebujete. Každý den provede aplikátor easypod™ automatickou injekci správné dávky.

Automatické nasazení a sejmutí jehly

easypod™ automaticky nasadí a asistuje při sejmutí jehly v ochranném krytu v dutině pro jehlu aplikátoru tak, že s jehlou manipulujete pouze, když je bezpečně v ochranném pouzdře. V nedávné studii posoudilo 95 % pacientů nasazování a sejmutí jehly jako snadné nebo velmi snadné (nepublikované údaje Merck).

Jehla je vždy skryta

Ať je v ochranném pouzdře nebo v aplikátoru, je jehla vždy skryta.

Více možností než kdykoli předtím

menu

Můžete upravit čtyři možnosti aplikace injekce - rychlost a čas aplikace injekce a rychlost jehly a hloubku vpichu - pro optimalizaci pohodlí denních aplikací.

Vedoucí postavení s potvrzením dávky

injekce

easypod™ je první aplikátor, který automaticky potvrdí podanou dávku po každé injekci, abyste si mohli být jisti, že provádíte aplikaci injekcí správně.

Proč používat easypod

Ještě méně práce!

Ještě méně práce

Vestavěný dávkovací záznamník zaznamenává všechny vaše injekce a tím pomáhá vám a vašemu lékaři ujistit se, že získáváte maximum z léčby růstovým hormonem.

Zajistí potvrzení aplikace injekce

Zatímco injekce pomocí běžných injekčních stříkaček přináší prvek nejistoty při každé injekci, pomáhá kožní senzor aplikátoru easypod™ provést správnou aplikaci injekce a zabrání náhodnému selhání. V nedávno provedeném průzkumu u uživatelů aplikátoru easypod™ udávalo 78 % pacientů, že funkce kožního senzoru je velmi užitečná (nepublikované údaje Merck).

Pomoc při každém kroku

easypod™ je jediný aplikátor růstového hormonu, který poskytuje návod krok za krokem pro denní aplikace injekcí na displeji aplikátoru. Poskytuje také instrukce, jak a kdy vyměnit kartridž.

Pomocná znamení a zvuky

Vedle instrukcí na displeji aplikátor easypod™ pípne a injekční tlačítko se rozsvítí, což vám pomůže v průběhu aplikace injekce.

Mluví vaším jazykem

easypod™ má 26 jazykových verzí.

Design, který mají rády děti

Společnost Merck zajistila, že s aplikátorem easypod™ budou moci manipulovat děti i dospělí. Je snadno ovladatelný i malýma rukama, má srozumitelné pokyny a jedno tlačítko pro snadnou aplikaci injekcí. Léčba růstovým hormonem pomocí aplikátoru easypod™ je tak jednoduchá, že ji mohou provádět i samotné děti. Na děti by však v průběhu používání tohoto aplikátoru měli vždy dohlížet dospělí.

Snadná příprava

Na rozdíl od jiných aplikátorů ukazuje easypod™, kolik dávek zůstává v náplni a informuje vás o tom, kdy by měla být náplň vyměněna.


Jak používat easypod™ sw6

Jak si přizpůsobit easypod™ sw6