GO

Jiné poruchy růstu

Poruchy růstu se mohou také objevit jako následek jiných onemocnění, které působí nedostatek růstového hormonu v těle nepřímo. V některých případech mohou být tyto poruchy léčeny pomocí léčby růstovým hormonem. Jedná se především o:

Turnerův syndrom

Turnerův syndrom (TS) je genetická porucha objevující se pouze u dívek. TS způsobuje poruchy růstu a malou postavu. Včasná léčba růstovým hormonem prokázala, že u dívek s TS zvyšuje rychlost přírůstku tělesné výšky a může zvýšit tělesnou výšku v dospělosti...

Více informací

Chronické selhání ledvin

Chronické selhání ledvin je také známé jako chronické onemocnění ledvin a je charakteristické špatnou funkcí ledvin, která se v průběhu času pozvolna rozvíjí. Děti s chronickým selháním ledvin mají obvykle malý vzrůst a mohou být léčeny růstovým hormonem...

Více informací