GO

Co je chronické ledvinové selhání (CRF) a jak ovlivňuje růst

Chronické selhání ledvin je také známé jako chronické onemocnění ledvin a je charakteristické špatnou funkcí ledvin, která se v průběhu času pozvolna rozvíjí (nejméně po dobu 3 měsíců). Tak jak chronické selhání ledvin postupuje, snižuje se schopnost ledvin odvádět odpadní látky a přebytečnou vodu z těla. Děti s chronickým selháním ledvin mají obvykle malý vzrůst a mohou být léčeny růstovým hormonem.

Následky

Pokud má vaše dítě chronické selhání ledvin, má také vysoké riziko poruch růstu a snížené tělesné výšky v dospělosti. Poruchy růstu mohou nastat v důsledku mnoha faktorů spojených s chronickým selháním ledvin, jako jsou potíže s příjmem dostatečného, pro růst potřebného množství energie a minerálních látek z potravy, onemocnění kostí způsobené chronickým selháním ledvin.

Léčba

Existují různé léčebné možnosti, které mohou vašemu dítěti s chronickým selháním ledvin pomoci a váš lékař vám je vysvětlí. Léčba růstovým hormonem může zvýšit rychlost růstu vašeho dítěte a zlepšit jeho výslednou tělesnou výšku. V porovnání s jinými dětmi s nedostatkem růstového hormonu může být dávka růstového hormonu u vašeho dítěte s chronickým selháním ledvin vyšší.

Je léčba růstovým hormonem nutná po transplantaci ledvin?

Pokud vaše dítě podstoupí transplantaci ledviny, měly by být obnoveny důležité funkce ledvin, které byly ovlivněny chronickým selháním ledvin. Děti mohou hůře růst i po úspěšné transplantaci a tak vám váš lékař může poradit, že by vaše dítě mohlo mít další prospěch z léčby růstovým hormonem ještě několik let po transplantaci.