GO
 

Co je to malý na gestační věk?

Po početí se plod vyvíjí a roste in utero (v děloze matky) až do porodu. Počet týdnů, které stráví vaše dítě v děloze před narozením, se označuje jako gestační věk vašeho dítěte. Když se vaše dítě narodí menší než je běžné pro jeho gestační věk, je označováno jako malé na gestační věk (SGA). Menší než normální se může týkat malé tělesné délky, nízké hmotnosti nebo obojího - jak malé tělesné délky, tak nízké váhy.

Při narození bude vaše dítě poměřeno v porovnání s obvyklou velikostí a hmotností ostatních dětí při porodu. Dítě je považováno za SGA, pokud je lehčí a menší než 95 % dětí. Přesná definice SGA se bude v jednotlivých zemích lišit. V některých zemích jsou děti, které váží při porodu 2 500g nebo méně, považovány za SGA.

Ve většině případů rostou děti narozené malé na gestační věk v prvních měsících života zvlášť rychle, což jim umožňuje ve věku dvou let dosáhnout stejné velikosti jako normální děti.1 Tento rychlý růst nastává samovolně a nazývá se doháněcí růst.

Pokud vaše dítě nedosáhne doháněcího růstu, je možné, že potřebuje další růstový hormon. Léčba růstovým hormonem může vašemu dítěti narozenému s diagnózou SGA pomoci dosáhnout normální dospělé tělesné výšky.2

Aby získalo vaše dítě nejlepší prospěch z léčby růstovým hormonem, měla by u něj být léčba zahájena co nejdříve. Z tohoto důvodu je důležité, pokud se vaše dítě narodí s diagnózou SGA, aby byl jeho růst sledován velmi důkladně. Váš dětský lékař může odeslat vaše dítě k dětskému endokrinologovi, který potom rozhodne, zda a kdy by vaše dítě mohlo potřebovat léčbu růstovým hormonem.

1. Hokken-Koelega,A.C., De Ridder,M.A., Lemmen,R.J., Den Hartog,H., De Muinck Keizer-Schrama SM, & Drop,S.L. Children born small for gestational age: do they catch up? Pediatr Res 38, 267-271 (1995)

2. Simon,D. et al. Final height results in children with short stature born SGA after long term treatment with recombinant growth hormone (rhGH Saizen®) in short children born Small for Gestational Age (SGA): Effects on glucose metabolism and insulin resistance. Abstract 851169 ENDO 2005. San Diego, CA, USA (2005)

Co způsobuje SGA?

Existuje několik možných příčin, proč se vaše dítě narodilo malé na gestační věk. Vaše dítě pravděpodobně prodělalo něco, co omezilo jeho růst v děloze. Váš dětský lékař to může označovat jako „zpomalení nitroděložního růstu“ (často se označuje zkratkou IUGR).

Existují čtyři hlavní typy faktorů, které způsobují IUGR a vedou k tomu, že se vaše dítě narodí SGA. Typy faktorů tvoří skupiny v závislosti na tom, zda ovlivňují vaše dítě přímo předtím než se narodí (fetální faktory) nebo nepřímo (placentární faktory, mateřské faktory nebo demografické faktory, které ovlivňují matku, placentu nebo obojí).

Jak vypadají děti narozené SGA?

Vaše dítě narozené SGA bude menší než ostatní děti stejného gestačního věku. Proporčně bude mít vaše dítě pravděpodobně tenčí paže a nohy, ale jinak by mělo vypadat zdravě. Vaše dítě narozené SGA bude mít dobré předpoklady k dosažení normální dospělé výšky, pokud bude v dětství včas léčeno růstovým hormonem.

Typy faktorů zapříčiňujících SGA

Fetální faktory Mateřské faktory Placentární faktory Demografické faktory
Ovlivňují plod Ovlivňují matku Ovlivňují placentu Ovlivňují matku a/nebo placentu
 • Genetická abnormalita
 • Nemoc
 • Infekce
 • Špatná výživa
 • Určité léky
 • Zneužívání látek
 • Nedostateční krevní oběh od matky k plodu
 • Věk
 • Tělesná výška
 • Tělesná hmotnost 
 • Rasa
 • Rodičovství
 
Jak se stanoví diagnóza SGA

Jak se stanoví diagnóza SGA?

Důležitá je včasná diagnóza

Léčba bude pro vaše dítě narozené jako malé na gestační věk (SGA) nejpřínosnější, když bude zahájena co nejdříve.2 Pokud se vaše dítě narodilo malé na gestační věk a nedostihlo své vrstevníky v době mezi 2. až 4. rokem, může vám váš lékař navrhnout, aby dítě navštívilo dětského endokrinologa, který může provést podrobné vyšetření pro stanovení možných příčin malého vzrůstu vašeho dítěte. Čím dříve jsou tyto důvody určeny a může být předepsána léčba růstovým hormonem, tím dříve začne mít vaše dítě z této léčby prospěch a je pravděpodobnější, že dožene své vrstevníky. Doháněcí růst je nejlepší u dětí, které začnou s léčbou růstovým hormonem v mladším věku a jsou léčeny delší dobu.19,20 Včasná léčba bude znamenat, že vaše dítě bude mít lepší šanci na zlepšení svého růstu a zdraví obecně.

Včasná diagnóza pomocí růstových tabulek

Aby mohl váš dětský lékař potvrdit, že se vaše dítě narodilo malé na gestační věk (SGA), změří a zváží vaše dítě při narození. Míry vašeho dítěte se porovnají s ostatními dětmi stejného těhotenského věku za použití růstových tabulek. Růstové tabulky pro novorozence porovnávají tělesnou výšku (nebo hmotnost) s těhotenským věkem u všech dětí.
Příklad růstové tabulky4 ukazuje, že normální děti mají míry v daném rozmezí (označeno modře). Velikost rozmezí se nazývá standardní odchylka (SD). Vaše dítě bude diagnostikováno jako narozené malé na gestační věk, pokud bude jeho tělesná výška a hmotnost dvě standardní odchylky pod normální růstovou křivkou (rozmezí pro děti SGA je označeno žlutě).

Růstové křivky dle Ushera a McLeana

Příznaky SGA během života

Během života si můžete u vašeho dítěte narozeného malé na gestační věk všimnout různých odlišností v porovnání s ostatními dětmi. Tyto rozdíly mohou být vyřešeny včasnou léčbou růstovým hormonem a zahrnují:

 • nízkou tělesnou hmotnost5,
 • malou tělesnou výšku6,
 • menší množství svaloviny a tělesného tuku7,
 • sníženou chuť k jídlu3,
 • pomalý růst kostí před pubertou, což může znamenat křehčí kosti v pozdějším životě8.

Pokračování způsobu růstu později v životě

Některé děti narozené malé na gestační věk mohou být i po 4. roce věku stále menší než jejich kamarádi stejného věku. Pokud je to případ vašeho dítěte, může váš lékař provést vyšetření k ověření jiných možných potíží, které by mohly ovlivňovat růst vašeho dítěte. Vyšetření krve může pomoci odhalit potíže s ledvinami, problémy výživy nebo diabetes (cukrovku), což vše může zpomalit růst vašeho dítěte. Rentgenové snímky kostí vašeho dítěte mohou vašemu dětskému lékaři pomoci určit, jak vaše dítě dospívá. Vyšetření magnetickou rezonancí také vašemu dětskému lékaři pomůže hledat problémy s růstovým hormonem v hypofýze a hypotalamu.3

2. Simon,D. et al. Final height results in children with short stature born SGA after long term treatment with recombinant growth hormone (rhGH Saizen®) in short children born Small for Gestational Age (SGA): Effects on glucose metabolism and insulin resistance. Abstract 851169 ENDO 2005. San Diego, CA, USA (2005)

3. Lee,P.A., Chernausek,S.D., Hokken-Koelega,A.C., & Czernichow,P. International Small for Gestational Age Advisory Board consensus development conference statement: management of short children born small for gestational age, April 24-October 1, 2001. Pediatrics 111, 1253-1261 (2003)

4. Usher,R. & McLean,F. Intrauterine growth of live-born Caucasian infants at sea level: standards obtained from measurements in 7 dimensions of infants born between 25 and 44 weeks of gestation. J Pediatr 74, 901-910 (1969)

5. Sas,T., de Waal,W., Mulder,P., Houdijk,M., Jansen,M., Reeser,M., & Hokken-Koelega,A. Growth hormone treatment in children with short stature born small for gestational age: 5-year results of a randomized, double-blind, dose-response trial. J Clin Endocrinol Metab 84, 3064-3070 (1999)

6. Van Erum,R., Mulier,M., Carels,C., & de Zegher,F. Short stature of prenatal origin: craniofacial growth and dental maturation. Eur. J Orthod 20, 417-425 (1998)

7. Leger,J., Garel,C., Fjellestad-Paulsen,A., Hassan,M., & Czernichow,P. Human growth hormone treatment of short-stature children born small for gestational age: effect on muscle and adipose tissue mass during a 3-year treatment period and after 1 year's withdrawal. J Clin Endocrinol Metab 83, 3512-3516 (1998)

8. de Zegher,F., Albertsson-Wikland,K., Wollmann,H.A., Chatelain,P., Chaussain,J.L., Lofstrom,A., Jonsson,B., & Rosenfeld,R.G. Growth hormone treatment of short children born small for gestational age: growth responses with continuous and discontinuous regimens over 6 years. J Clin Endocrinol Metab 85, 2816-2821 (2000)

19. Fjellestad-Paulsen,A., Czernichow,P., Brauner,R., Bost,M., Colle,M., Lebouc,J.Y., Lecornu,M., Leheup,B., Limal,J.M., Raux,M.C., Toublanc,J.E., & Rappaport,R. Three-year data from a comparative study with recombinant human growth hormone in the treatment of short stature in young children with intrauterine growth retardation. Acta Paediatr 87, 511-517 (1998)

20. Fjellestad-Paulsen,A., Simon,D., & Czernichow,P. Short children born small for gestational age and treated with growth hormone for three years have an important catch-down five years after discontinuation of treatment. J Clin Endocrinol Metab 89, 1234-1239 (2004)

 

Jaké jsou důsledky narození se jako malý na gestační věk (SGA)?

Děti narozené malé na gestační věk

Je důležité uvědomit si, že včasná diagnóza zajistí vašemu dítěti narozenému jako malé na gestační věk (SGA) ten nejlepší prospěch. Pokud nejsou léčeny, budou děti narozené SGA, které zůstaly malé v ranném dětství, pravděpodobně malé i v dospělosti1,10-12. Být narozen SGA rovněž ovlivňuje mnoho dalších aspektů života a je něčím víc než jen problémem výšky. Být malý může vyvolat emoční a sociální problémy u vašeho dítěte, zvláště pokud žijete ve společnosti, kde je tělesná výška důležitá.

Psychologická zátěž

Studie prokázaly, že dítě narozené SGA může mít v porovnání s ostatními dětmi potíže s učením.13,14
Ve škole to může znamenat, že vaše dítě je při zkouškách méně úspěšné, než je průměr15. Vaše dítě může být také pomalejší v rozvoji sociálních schopností13,14, což způsobí, že se hůře spřátelí.

U dětí s tzv. doháněcím růstem je riziko těchto důsledků menší. Z tohoto důvodu je léčba růstovým hormonem prospěšná vašemu dítěti narozenému SGA. Vaše dítě může nejen dosáhnout doháněcího růstu a zvýšit svou tělesnou výšku, ale také zlepšit svůj intelektuální a psychologický vývoj. Celkově může tato léčba způsobit, že se vaše dítě cítí šťastnější a spokojenější samo se sebou, se svou rodinou a přáteli.

Tělesná zátěž

Narození SGA může zvýšit u vašeho dítěte riziko rozvoje metabolického syndromu v dospělosti16,17. Metabolický syndrom představuje řadu souběžných stavů, jako jsou onemocnění srdce, mozková mrtvice, vysoký tlak a diabetes. I když tyto stavy postihují různé části těla, souvisí všechny s metabolickými poruchami. Pokud nejsou tuky a cukry v těle náležitě využívány, mohou se hromadit a působit problémy. Dospělí narození SGA mohou mít stále nedostatek růstového hormonu k náležité přeměně jejich tělesného tuku a cukru.

1. Hokken-Koelega,A.C., De Ridder,M.A., Lemmen,R.J., Den Hartog,H., De Muinck Keizer-Schrama SM, & Drop,S.L. Children born small for gestational age: do they catch up? Pediatr Res 38, 267-271 (1995)

10. Karlberg,J. & Albertsson-Wikland,K. Growth in full-term small-for-gestational-age infants: from birth to final height. Pediatr Res 38, 733-739 (1995)

11. Albertsson-Wikland,K. & Karlberg,J. Postnatal growth of children born small for gestational age. Acta Paediatr Suppl 423, 193-195 (1997)

12. Leger,J., Limoni,C., Collin,D., & Czernichow,P. Prediction factors in the determination of final height in subjects born small for gestational age. Pediatr Res 43, 808-812 (1998)

13. O'Keeffe,M.J., O'Callaghan,M., Williams,G.M., Najman,J.M., & Bor,W. Learning, cognitive, and attentional problems in adolescents born small for gestational age. Pediatrics 112, 301-307 (2003)

14. Lundgren,E.M., Cnattingius,S., Jonsson,B., & Tuvemo,T. Intellectual and psychological performance in males born small for gestational age with and without catch-up growth. Pediatr Res 50, 91-96 (2001)

15. Larroque,B., Bertrais,S., Czernichow,P., & Leger,J. School difficulties in 20-year-olds who were born small for gestational age at term in a regional cohort study. Pediatrics 108, 111-115 (2001)

16. Barker,D.J., Winter,P.D., Osmond,C., Margetts,B., & Simmonds,S.J. Weight in infancy and death from ischaemic heart disease. Lancet 2, 577-580 (1989)

17. Hales,C.N., Barker,D.J., Clark,P.M., Cox,L.J., Fall,C., Osmond,C., & Winter,P.D. Fetal and infant growth and impaired glucose tolerance at age 64. BMJ 303, 1019-1022 (1991)

 

Jak se provádí léčba dětí narozených jako malé na gestační věk

Růstový hormon, doporučená léčba

Léčba růstovým hormonem je doporučena na základě mezinárodních směrnic3 a bylo prokázáno, že léčba růstovým hormonem společnosti Merck je účinná. Několik studií prokázalo, že děti narozené jako malé na gestační věk (SGA) mohou zvýšit svůj růst, pokud jsou léčeny růstovým hormonem5,8,18-21.

Včasné zahájení léčby růstovým hormonem maximalizuje šance vašeho dítěte na dosažení normálního růstu a normální tělesné výšky v dospělosti.

Děti rostou nejrychleji v prvních několika letech života a růst vašeho dítěte může být nejvíce ovlivněn při nedostatku růstového hormonu během této fáze. Pokud se léčba zahájí později, má vaše dítě menší šanci dohonit své vrstevníky a dosáhnout normálního růstu a normální tělesné výšky v dospělosti19.

Včasné a pozdní zahájení léčby růstovým hormonem
 

Proč je důležité setrvat na léčbě

Děti léčené pro SGA

Udržení léčby růstovým hormonem

Udržení léčby růstovým hormonem znamená dvě věci:

 • Nevynechat dávky – ujistěte se, že vaše dítě užívá svou léčbu růstovým hormonem každý den bez vynechání dávky.
 • Neukončit léčbu – vaše dítě by mělo setrvávat na léčbě růstovým hormonem, dokud nedosáhne konečné tělesné výšky v dospělosti a další léčba není lékařem doporučována.

Neukončujte léčbu růstovým hormonem

Je důležité, aby vaše dítě setrvalo na léčbě růstovým hormonem, dokud dětský lékaře neřekne, že je pravá doba na ukončení léčby. Ukončení léčby příliš brzy může vést k dramatickému snížení rychlosti růstu dítěte. Toto snížení se může objevit velmi rychle po ukončení léčby a je známo jako „fenomén zpomalení růstu2.“

Přínosy udržení léčby růstovým hormonem

Klinické studie provedené s růstovým hormonem společnosti Merck prokázaly, jak může udržení léčby růstovým hormonem pomoci vašemu dítěti narozenému jako malé na gestační věk vyrůst. S léčbou růstovým hormonem může vaše dítě dosáhnout:

 • Rychlého doháněcího růstu v časné fázi dětství
 • Normálního růstu jako starší dítě
 • Normální konečné tělesné výšky v dospělosti

2. Simon,D. et al. Final height results in children with short stature born SGA after long term treatment with recombinant growth hormone (rhGH Saizen®) in short children born Small for Gestational Age (SGA): Effects on glucose metabolism and insulin resistance. Abstract 851169 ENDO 2005. San Diego, CA, USA (2005)