GO

Sledujte svět z větší výšky

V září 2017 celosvětově proběhla osvětová aktivita o poruchách růstu dětí pod názvem „Světový den růstu“.

Cílem kampaně bylo zvýšit povědomí veřejnosti o dětském růstu, což může následně pomoci lépe a včas rozpoznat děti, které rostou nedostatečně nebo nadměrně. Nedostatečný i nadměrný růst mohou být projevem závažné zdravotní poruchy. Také jsme chtěli vyvrátit některé omyly a mýty, které jsou ve společnosti ohledně poruch růstu a jejich léčby zakořeněné.

Více o Dni růstu

Partneři projektu

Česká endokrinologická společnost

Světový den růstu - ICOSEP

The Maagic Foundation