GO
 

Co je nedostatek růstového hormonu u dospělých (AGHD)?

Poruchy růstového hormonu nepostihují pouze děti, ale mohou být významným problémem i pro dospělé. Naše tělo pokračuje s produkcí růstového hormonu i v dospělosti. Na růstovém hormonu jsme závislí v řadě pochodů, jako je metabolismus a udržení pevnosti našich kostí. Nedostatek růstového hormonu může mít proto dramatický vliv na naše zdraví a kvalitu života.

Léčba nedostatku růstového hormonu u dospělých (AGHD) se stává široce rozšířenou, neboť klinické studie prokazují prospěch z léčby růstovým hormonem. Růstový hormon společnosti Merck je pro léčbu AGHD schválen ve většině evropských zemí.

Úloha růstového hormonu u dospělých

Po skončení puberty, když přestaneme růst, pokračuje naše tělo v tvorbě růstového hormonu, i když v menším množství. Tento přirozený pokles růstového hormonu je znám jako somatopauza24. Somatopauza je poměrně pomalá, ale stálá. Ve velmi pokročilém věku klesá úroveň produkce růstového hormonu asi na 25 % hladiny, kterou naše tělo produkovalo v období prudkého pubertálního růstu. Tento pokles produkce růstového hormonu je normální.

I když už v dospělosti nerosteme do výšky, je růstový hormon stále pro naše tělo důležitý. Jak stárneme, mění se role růstového hormonu a má důležitější funkci v řízení našeho metabolismu a složení tkání, jako jsou svaly, tělesný tuk a kosti. Růstový hormon může také pozitivně působit na pocity tělesné i duševní pohody, což je důležité pro udržení kvality našeho života.

Nedostatek růstového hormonu v dospělosti (AGHD)

AGHD se nevztahuje k přirozenému poklesu růstového hormonu, který se objevuje v období somatopauzy. AGHD se objevuje při porušení funkce hypofýzy nebo hypotalamu, což způsobí pokles hladin růstového hormonu pod úroveň, která je v dospělosti běžná.

U dospělých se vyskytují dva hlavní typy nedostatku růstového hormonu:

 • Přetrvávání nedostatku růstového hormonu z dětství.
 • Získaný AGHD, který se objevuje, pokud je v dospělosti poškozena vaše hypofýza nebo hypotalamus (nebo obojí) takovým způsobem, že je porušena tvorba a/nebo vylučování růstového hormonu. K poškození může dojít z důvodu nádoru (častěji nezhoubného), těžkého poranění hlavy, infekce jako je zánět mozkových blan (meningitida) a zánět mozku (encefalitida), nebo z důvodů ozařování.

24. Savine,R. & Sonksen,P.H. Is the somatopause an indication for growth hormone replacement? J Endocrinol Invest 22, 142-149 (1999)

Nedostatek růstového hormonu u dospělých
Nedostatek růstového hormonu u dospělých
 
Diagnóza nedostatku růstového hormonu v dospělosti

Jak se AGHD diagnostikuje?

Pozorování příznaků

U mírnějších forem mohou vypadat příznaky a projevy nedostatku růstového hormonu v dospělosti (AGHD) jako příznaky stáří24. Objeví se ale ve specifických souvislostech (anamnéza nedostatku hormonu v dětství nebo poškození v oblasti hypofýzy a hypotalamu).

Se zvyšováním závažnosti AGHD se rozvíjejí různé příznaky:

 • zvýšené hromadění tělesného tuku zvláště v oblasti středu těla (centrální obezita),
 • pokles množství svalové hmoty a úbytek síly,
 • slabost a časté vyčerpání,
 • deprese, úzkost a pocity společenské izolace.

24. Savine,R. & Sonksen,P.H. Is the somatopause an indication for growth hormone replacement? J Endocrinol Invest 22, 142-149 (1999)

Sledování vaší anamnézy

Lékař se vás zeptá na vaši anamnézu (předchorobí). To mu pomůže určit, jaké máte riziko AGHD. Mezi faktory, které u vás zvyšují riziko AGHD, patří nedostatek růstového hormonu v dětství (GHD), ozařování a problémy s hypofýzou nebo vážné poranění hlavy.

Celkové tělesné vyšetření

Váš lékař provede celkové tělesné vyšetření ke zjištění příznaků AGHD. Vyšetření bude pravděpodobně zahrnovat změření tělesné výšky, obvodu vašeho pasu a boků, vaši tělesnou hmotnost a tloušťku kožní řasy (aby bylo možné vypočítat procento tělesného tuku). V některých případech vás může požádat o provedení některých vyšetření ke kontrole svalové síly a schopnosti tělesného výkonu. Z důvodu možného psychologického působení AGHD se vás také váš lékař může zeptat, jak se cítíte a jaká je kvalita vašeho života. Navíc může být provedeno také radiologické vyšetření.

Provokační test

Při podezření na AGHD potvrdí váš lékař vaši diagnózu pomocí vyšetření krve s pomocí techniky nazývané provokační test. Provokační test vyžaduje provedení několika měření hladin růstového hormonu během několika hodin. To je nutné, neboť hladiny růstového hormonu ve vaší krvi se během dne a noci neustále mění. U dospělých je stejně jako u dětí růstový hormon vylučován v malých pulzech s maximem vylučování v noci.

V průběhu provokačního testu budete dostávat speciální léčbu, která uměle povzbuzuje vaši hypofýzu k tomu, aby vylučovala růstový hormon. Lékař vám během stanoveného času odebere několik vzorků krve. Měření hladin růstového hormonu a jiných chemických látek ve vaší krvi pomůže lékaři potvrdit diagnózu AGHD. Pokud u vás bude AGHD diagnostikován, bude vám pravděpodobně doporučena léčba růstovým hormonem.

 

Jaké jsou následky nedostatku růstového hormonu v dospělosti?

Fyziologické následky

V dospělosti se růstový hormon podílí na mnoha důležitých pochodech, jako je metabolismus a udržení zdravých svalů a kostí. Nedostatek růstového hormonu, jako je AGHD, má na tělo řadu účinků. Mnohé z nich se sníží pomocí léčby růstovým hormonem a zahrnují:

 • Zvýšení množství tělesného tuku zvláště kolem břicha.
 • Nedostatečný metabolismus tuků: „špatné tuky“ (cholesterol o nízké hustotě) má tendenci se zvyšovat, což může potenciálně poškodit srdce a tepny.
 • Oslabování svalstva a snižování tělesné výkonnosti: růstový hormon se podílí na posilování svalů.
 • Křehké kosti: růstový hormon je důležitý pro udržení hustoty a tvrdosti vašich kostí a tak pro vás jeho nedostatek znamená zvýšené riziko osteoporózy a zlomenin kostí.

Psychologické následky

Nedostatek růstového hormonu může ovlivňovat i to, jak se cítíte duševně. Léčba růstovým hormonem vám může pomoci překonat některé z důsledků, které má AGHD na vaše pocity tělesné a duševní pohody.

 • Pocity společenské izolace.
 • Emoční labilita.
 • Deprese.
 • Snížení tělesné aktivity.
 

Jak se léčí nedostatek růstového hormonu u dospělých

Léčba růstovým hormonem

Pokud u vás byla stanovena diagnóza nedostatku růstového hormonu v dospělosti (AGHD), doporučí vám pravděpodobně váš lékař zahájení léčby růstovým hormonem Léčba růstovým hormonem je identická s růstovým hormonem, který vaše tělo přirozeně vytváří. Tento dodatečný růstový hormon pomůže upravit nedostatek růstového hormonu a v dospělosti komplikace s tímto onemocněním související.

Bude nějakou dobu trvat, než pocítíte zlepšení při léčbě růstovým hormonem. Klinický vývoj však naznačuje slibný výhled. Studie prokázaly přínos z léčby růstovým hormonem.

Dávkování růstového hormonu

Při zahájení léčby bude dávka růstového hormonu pravděpodobně nízká. Později může váš lékař provést některá standardní vyšetření, aby zjistil, která dávka je pro vás nejlepší25,26. Při úpravě dávkování je třeba mít na paměti některé věci:

 • Dospělí s AGHD potřebují méně růstového hormonu než děti s GHD
 • Citlivost na růstový hormon se může s věkem zvyšovat a mění se u jednotlivých pacientů25
 • Muži mohou být citlivější na růstový hormon než ženy

Podávání růstového hormonu

Jako u dětí se růstový hormon podává v jednorázové injekci pod kůži – tj. v podkožní injekci...


Jak se léčí nedostatek růstového hormonu u dospělých
 

Dospělí léčení pro nedostatek růstového hormonu

Růstový hormon poskytuje významné zdravotní přínosy u nedostatku růstového hormonu u dospělých (AGHD)29. Pro zajištění maximálního přínosu z léčby růstovým hormonem je důležité, abyste setrval/a na léčbě podle doporučení svého lékaře. Vaše léčba by měla být v ideálním případě užívána po dobu minimálně 6 až 12 měsíců předtím, než bude lékař schopen provést pevné rozhodnutí o možných přínosech, které získáte.

Úprava složení těla

Léčba růstovým hormonem může zlepšit vaši svalovou hmotu a snížit množství tuku, primárně v oblasti břicha28-30. To může také pomoci zvýšit vaši fyzickou kapacitu28-30.

Snížené riziko osteoporózy

Léčba růstovým hormonem zlepšuje hustotu vašich kostí, což způsobí, že budete mít silnější kosti méně náchylné ke zlomeninám. To také snižuje riziko poruch kosti, jako je osteoporóza28,31.

Zlepšená kardiovaskulární výkonnost

V některých případech bylo zaznamenáno po substituční léčbě růstovým hormonem zlepšení kardiovaskulárních funkcí32-36. Zabezpečení přísunu zvýšeného množství kyslíku a živin pracujícím svalům a odplavení nepotřebných produktů metabolismu.

Fyzická výkonnost

Fyzická kapacita může být při léčbě růstovým hormonem u pacientů s deficitem růstového hormonu zvýšena35.

Metabolismus

Studie prokázaly, že léčba růstovým hormonem může pomoci snížit hladiny „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterol) a zvýšit hladinu „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol), což by mohlo mít možný přínos pro vaše srdce a tepny37.

Duševní zdraví a kvalita života

Dotazníky používané pro hodnocení duševního zdraví a kvality života pacientů léčených růstovým hormonem ukázaly zvýšené hladiny energie a emočního zdraví. Jejich partneři také udávali zlepšení nálady a chování pacienta38.

28. Carroll,P.V., Christ,E.R., Bengtsson,B.A., Carlsson,L., Christiansen,J.S., Clemmons,D., Hintz,R., Ho,K., Laron,Z., Sizonenko,P., Sonksen,P.H., Tanaka,T., & Thorne,M. Growth hormone deficiency in adulthood and the effects of growth hormone replacement: a review. Growth Hormone Research Society Scientific Committee. J Clin Endocrinol Metab 83, 382-395 (1998)

29. Rudman,D., Feller,A.G., Nagraj,H.S., Gergans,G.A., Lalitha,P.Y., Goldberg,A.F., Schlenker,R.A., Cohn,L., Rudman,I.W., & Mattson,D.E. Effects of human growth hormone in men over 60 years old. N Engl J Med 323, 1-6 (1990)

30. Pedersen,S.A., Welling,K., Michaelsen,K.F., Jorgensen,J.O., Christiansen,J.S., & Skakkebaek,N.E. Reduced sweating in adults with growth hormone deficiency. Lancet 2, 681-682 (1989)

31. Gomez,J.M., Gomez,N., Fiter,J., & Soler,J. Effects of long-term treatment with GH in the bone mineral density of adults with hypopituitarism and GH deficiency and after discontinuation of GH replacement. Horm Metab Res 32, 66-70 (2000)

32. Johannsson,G., Bengtsson,B.A., Andersson,B., Isgaard,J., & Caidahl,K. Long-term cardiovascular effects of growth hormone treatment in GH-deficient adults. Preliminary data in a small group of patients. Clin Endocrinol 45, 305-314 (1996)

33. Thuesen,L., Jorgensen,J.O., Muller,J.R., Kristensen,B.O., Skakkebaek,N.E., Vahl,N., & Christiansen,J.S. Short and long-term cardiovascular effects of growth hormone therapy in growth hormone deficient adults. Clin Endocrinol 41, 615-620 (1994)

34. Cuocolo,A. & et al Improved left ventricular function after growth hormone replacement in pateitns with hypopituitarism: asessment with radionuclide angiography. Eur J Nucl Med 23, 390-394 (1996)

35. Cuneo,R.C., Salomon,F., Wiles,C.M., Hesp,R., & Sonksen,P.H. Growth hormone treatment in growth hormone-deficient adults. II. Effects on exercise performance. J Appl Physiol 70, 695-700 (1991)

36. Nass,R., Huber,R.M., Klauss,V., Muller,O.A., Schopohl,J., & Strasburger,C.J. Effect of growth hormone (hGH) replacement therapy on physical work capacity and cardiac and pulmonary function in patients with hGH deficiency acquired in adulthood. J Clin Endocrinol Metab 80, 552-557 (1995)

37. Eden,S., Wiklund,O., Oscarsson,J., Rosen,T., & Bengtsson,B.A. Growth hormone treatment of growth hormone-deficient adults results in a marked increase in Lp(a) and HDL cholesterol concentrations. Arterioscler Thromb 13, 296-301 (1993)

38. Burman,P., Broman,J.E., Hetta,J., Wiklund,I., Erfurth,E.M., Hagg,E., & Karlsson,F.A. Quality of life in adults with growth hormone (GH) deficiency: response to treatment with recombinant human GH in a placebo-controlled 21-month trial. J Clin Endocrinol Metab 80, 3585-3590 (1995)