GO

aké písmeno se píše na začátku věty?VELKÉ nebo malé písmenko?

Pojedeme na hrad pilberk.

Našel jsem arlovy boty. 

Karlovy ary jsou lázeňské město.

Šli jsme ulicí a Příkopě.

Na dovelenou jedeme k gejskému oři.

Jedno z rněnských náměstí je áměstí vobody.

Potkal jsem ngličana.

Hrajeme si na ndiány.

Pojedeme omů.

 

Jedna z počítačových firem se jmenuje icrosoft a vyrábí operační systém s názvem indows