GO
 

Pythagorova věta

Dopočítej zbývající stranu