GO

Důležitost setrvání na léčbě

Pro zajištění toho, aby mělo vaše dítě maximální přínos z léčby růstovým hormonem, je důležité, aby byla léčba udržována podle doporučení lékaře.

Děti léčené pro nedostatek růstového hormonu

Bude pravděpodobně nutné, aby vaše dítě s nedostatkem růstového hormonu užívalo léčbu růstovým hormonem během let, kdy roste. To znamená, že vaše dítě bude pravděpodobně užívat růstový hormon do té doby, dokud neukončí pubertu. Váš dětský lékař...

Více informací

Děti léčené pro SGA

Je důležité, aby vaše dítě setrvalo na léčbě růstovým hormonem, dokud dětský lékaře neřekne, že je pravá doba na ukončení léčby. Ukončení léčby příliš brzy může vést k dramatickému snížení rychlosti růstu dítěte. Toto snížení se může objevit velmi rychle po ukončení léčby a je známo jako „fenomén zpomalení růstu"...

Více informací

Dospělí léčení pro nedostatek růstového hormonu

Růstový hormon poskytuje významné zdravotní přínosy u nedostatku růstového hormonu u dospělých (AGHD). Pro zajištění maximálního přínosu z léčby růstovým hormonem je důležité, abyste setrval/a na léčbě podle doporučení svého lékaře. Vaše léčba by měla být v ideálním případě...

Více informací