GO

Děti léčené pro nedostatek růstového hormonu

Jak dlouho léčba trvá

Bude pravděpodobně nutné, aby vaše dítě s nedostatkem růstového hormonu užívalo léčbu růstovým hormonem během let, kdy roste. To znamená, že vaše dítě bude pravděpodobně užívat růstový hormon do té doby, dokud neukončí pubertu. Váš dětský lékař vám sdělí, kdy je vhodný čas na ukončení léčby vašeho dítěte. Pro maximální přínos z léčby růstovým hormonem je důležité, aby vaše dítě pokračovalo v léčbě do té doby, dokud lékař nerozhodne, že již léčba růstovým hormonem není dále nutná.

Co můžete očekávat od léčby růstovým hormonem

Pokud vaše dítě bude pokračovat v léčbě a užívat růstový hormon každý den podle předpisu lékaře, bude mít přínos z:

  • Rychlejšího růstu
  • Vyššího vzrůstu

Rychlejší růst

Léčba růstovým hormonem pomůže vašemu dítěti rychleji růst. Během prvního roku léčby může dosáhnout růst vašeho dítěte dvojnásobku nebo trojnásobku rychlosti růstu před léčbou. Tento zrychlený růst se označuje jako „doháněcí růst“. Doháněcí růst se po určité době stabilizuje. Pro zajištění toho, aby mělo vaše dítě plný přínos z léčby, je důležité setrvat na léčbě tak dlouho, jako to doporučil váš lékař.

Vyšší vzrůst

S léčbou pomocí růstového hormonu bude vaše dítě vyšší než by bylo bez léčby. V nejlepším případě může vaše dítě dosáhnout očekávané výšky v dospělosti.

Děti léčené pro nedostatek růstového hormonu