GO

Dospělí léčení pro nedostatek růstového hormonu

Dospělí léčení pro nedostatek růstového hormonu

Růstový hormon poskytuje významné zdravotní přínosy u nedostatku růstového hormonu u dospělých (AGHD)29. Pro zajištění maximálního přínosu z léčby růstovým hormonem je důležité, abyste setrval/a na léčbě podle doporučení svého lékaře. Vaše léčba by měla být v ideálním případě užívána po dobu minimálně 6 až 12 měsíců předtím, než bude lékař schopen provést pevné rozhodnutí o možných přínosech, které získáte.

Úprava složení těla

Léčba růstovým hormonem může zlepšit vaši svalovou hmotu a snížit množství tuku, primárně v oblasti břicha28-30. To může také pomoci zvýšit vaši fyzickou kapacitu28-30.

Snížené riziko osteoporózy

Léčba růstovým hormonem zlepšuje hustotu vašich kostí, což způsobí, že budete mít silnější kosti méně náchylné ke zlomeninám. To také snižuje riziko poruch kosti, jako je osteoporóza28,31.

Zlepšená kardiovaskulární výkonnost

V některých případech bylo zaznamenáno po substituční léčbě růstovým hormonem zlepšení kardiovaskulárních funkcí32-36. Zabezpečení přísunu zvýšeného množství kyslíku a živin pracujícím svalům a odplavení nepotřebných produktů metabolismu.

Fyzická výkonnost

Fyzická kapacita může být při léčbě růstovým hormonem u pacientů s deficitem růstového hormonu zvýšena35.

Metabolismus

Studie prokázaly, že léčba růstovým hormonem může pomoci snížit hladiny „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterol) a zvýšit hladinu „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol), což by mohlo mít možný přínos pro vaše srdce a tepny37.

Duševní zdraví a kvalita života

Dotazníky používané pro hodnocení duševního zdraví a kvality života pacientů léčených růstovým hormonem ukázaly zvýšené hladiny energie a emočního zdraví. Jejich partneři také udávali zlepšení nálady a chování pacienta38.

28. Carroll,P.V., Christ,E.R., Bengtsson,B.A., Carlsson,L., Christiansen,J.S., Clemmons,D., Hintz,R., Ho,K., Laron,Z., Sizonenko,P., Sonksen,P.H., Tanaka,T., & Thorne,M. Growth hormone deficiency in adulthood and the effects of growth hormone replacement: a review. Growth Hormone Research Society Scientific Committee. J Clin Endocrinol Metab 83, 382-395 (1998)

29. Rudman,D., Feller,A.G., Nagraj,H.S., Gergans,G.A., Lalitha,P.Y., Goldberg,A.F., Schlenker,R.A., Cohn,L., Rudman,I.W., & Mattson,D.E. Effects of human growth hormone in men over 60 years old. N Engl J Med 323, 1-6 (1990)

30. Pedersen,S.A., Welling,K., Michaelsen,K.F., Jorgensen,J.O., Christiansen,J.S., & Skakkebaek,N.E. Reduced sweating in adults with growth hormone deficiency. Lancet 2, 681-682 (1989)

31. Gomez,J.M., Gomez,N., Fiter,J., & Soler,J. Effects of long-term treatment with GH in the bone mineral density of adults with hypopituitarism and GH deficiency and after discontinuation of GH replacement. Horm Metab Res 32, 66-70 (2000)

32. Johannsson,G., Bengtsson,B.A., Andersson,B., Isgaard,J., & Caidahl,K. Long-term cardiovascular effects of growth hormone treatment in GH-deficient adults. Preliminary data in a small group of patients. Clin Endocrinol 45, 305-314 (1996)

33. Thuesen,L., Jorgensen,J.O., Muller,J.R., Kristensen,B.O., Skakkebaek,N.E., Vahl,N., & Christiansen,J.S. Short and long-term cardiovascular effects of growth hormone therapy in growth hormone deficient adults. Clin Endocrinol 41, 615-620 (1994)

34. Cuocolo,A. & et al Improved left ventricular function after growth hormone replacement in pateitns with hypopituitarism: asessment with radionuclide angiography. Eur J Nucl Med 23, 390-394 (1996)

35. Cuneo,R.C., Salomon,F., Wiles,C.M., Hesp,R., & Sonksen,P.H. Growth hormone treatment in growth hormone-deficient adults. II. Effects on exercise performance. J Appl Physiol 70, 695-700 (1991)

36. Nass,R., Huber,R.M., Klauss,V., Muller,O.A., Schopohl,J., & Strasburger,C.J. Effect of growth hormone (hGH) replacement therapy on physical work capacity and cardiac and pulmonary function in patients with hGH deficiency acquired in adulthood. J Clin Endocrinol Metab 80, 552-557 (1995)

37. Eden,S., Wiklund,O., Oscarsson,J., Rosen,T., & Bengtsson,B.A. Growth hormone treatment of growth hormone-deficient adults results in a marked increase in Lp(a) and HDL cholesterol concentrations. Arterioscler Thromb 13, 296-301 (1993)

38. Burman,P., Broman,J.E., Hetta,J., Wiklund,I., Erfurth,E.M., Hagg,E., & Karlsson,F.A. Quality of life in adults with growth hormone (GH) deficiency: response to treatment with recombinant human GH in a placebo-controlled 21-month trial. J Clin Endocrinol Metab 80, 3585-3590 (1995)