GO
 

Co je nedostatek růstového hormonu u dětí?

Růst vašeho dítěte od dětství do dospělosti je komplexní proces. Dobrá výživa, cvičení a odpočinek, to vše je pro zdravý růst vašeho dítěte důležité. V těle je růst řízen množstvím chemických látek zvaných hormony. Nejdůležitějším hormonem pro růst je růstový hormon.

Nedostatek růstového hormonu (GHD) se u dětí objevuje, když tělo dítěte neprodukuje dostatek růstového hormonu potřebného pro normální rychlost růstu. Může jít o úplný nedostatek (není produkován vůbec žádný růstový hormon) nebo částečný nedostatek (je produkováno určité množství růstového hormonu, ale ne dostatečné k tomu, aby podpořilo normální růst).

Nedostatek růstového hormonu (GHD) lze léčit pomocí léčby růstovým hormonem. Léčba růstovým hormonem dodává náležité množství růstového hormonu, které tělo vašeho dítěte potřebuje. Důležité je, aby byla porucha u vašeho dítěte zjištěna co nejdříve a co nejdříve by měla být zahájena i léčba. Pomocí včasné léčby růstovým hormonem má vaše dítě ten nejlepší předpoklad, že dosáhne normální tělesné výšky v dospělosti.

Proč se u dětí nedostatek růstového hormonu (GHD) objevuje? Co ho způsobuje?

Existuje několik možností, proč může mít vaše dítě nedostatek růstového hormonu. Postiženy mohou být tři hlavní oblasti v těle...

 • Hypofýza (podvěsek mozkový) může mít sníženou schopnost produkce růstového hormonu v důsledku poškození nebo nemoci.
 • Hypotalamus nemusí vylučovat dostatek hormonu uvolňujícího růstový hormon, který dává hypofýze signál k vylučování růstového hormonu.
 • Tělesné tkáně nemusí odpovídat na růstový hormon, i když jej hypofýza produkuje a vylučuje v dostatečném množství.

Co způsobuje GHD u dětí?

Existuje několik příčin GHD u dětí. Vaše dítě se může s tímto problémem narodit (vrozený GHD) nebo se u něj může GHD rozvinout během porodu nebo po něm (získaný GHD).

 • Vrozený GHD
 • Získaný GHD
 • Idiopatický GHD
Vrozené GHD (nedostatek růstového hormonu)

Je přítomné od narození.

Obvykle je způsoben genetickými poruchami, které ovlivní funkci nebo strukturu hypofýzy nebo hypotalamu během zárodečného vývoje.

Získané GHD (nedostatek růstového hormonu)

Rozvine se při nebo po porodu.

Je způsoben poškozením hypofýzy, hypotalamu nebo obou současně. Může existovat mnoho příčin tohoto poškození, včetně nádorů, těžkých poranění hlavy nebo infekcí (jako jsou meningitida – zánět mozkových blan – nebo encefalitida – zánět mozku), ozařování nebo operace hlavy.

Idiopatické GHD

Vztahuje se k GHD, u něhož nelze určit žádnou známou specifickou příčinu.

Nedostatek růstového hormonu u dětí

Růst vašeho dítěte od dětství do dospělosti je komplexní proces. Dobrá výživa, cvičení a odpočinek, to vše je pro zdravý růst vašeho dítěte důležité.

 
 
 

Jak je nedostatek růstového hormonu u dětí diagnostikován?

Pozorováním vašeho dítěte

Pozorováním vašeho dítěte

Právě vy budete pravděpodobně první, kdo si všimne, že vaše dítě náležitě neroste.

 

Malý vzrůst je jasnou známkou toho, že by vaše dítě mohlo mít nedostatek růstového hormonu. Zpomalení růstu vašeho dítěte může začít pozvolna a vy budete pravděpodobně první, kdo si všimne, že vaše dítě náležitě neroste.

Měli byste uvědomit vašeho dětského lékaře, pokud si všimnete, že vaše dítě:

 • vyroste za rok o méně než 6 cm,
 • je mnohem menší než jeho kamarádi,
 • nevyrůstá ze šatů,
 • je slabší než ostatní děti,
 • trápí se kvůli své velikosti.

Jak dítě roste, stanou se další známky poruchy růstového hormonu nápadnějšími. Pokud se dítě neléčí, nenastoupí u něj v předpokládaném věku puberta (9 let u dívek a 10 let u chlapců).

Měření rychlosti růstu

Měření rychlosti růstu

Nejlepším měřítkem nedostatku růstového hormonu je zpomalení růstu.

 

Zjistit, zda má vaše dítě nedostatek růstového hormonu (GHD), není snadné. Být malý je jeden znak, ale nejlepším měřítkem je zpomalení růstu.

Například dítě malých rodičů může být malé, ale roste normální rychlostí. Toto malé dítě má menší pravděpodobnost, že bude mít poruchu růstu než vysoké dítě, které roste pomaleji, než je běžné15.

Pokud vykazuje vaše dítě známky poruchy růstu, provede jeho dětský lékař pravidelné měření jeho růstu a tělesné výšky. Výsledky měření budou přeneseny do grafu pro sledování rychlosti růstu vašeho dítěte. Klikněte zde pro více informací o sledování růstu vašeho dítěte.

15. Larroque,B., Bertrais,S., Czernichow,P., & Leger,J. School difficulties in 20-year-olds who were born small for gestational age at term in a regional cohort study. Pediatrics 108, 111-115 (2001)

Zjištění důvodu

Jak je diagnostikován nedostatek růstového hormonu

Proč má vaše dítě poruchu růstu by měl zjišťovat vždy lékař.

 

Váš dětský lékař může odeslat vaše dítě k dětskému endokrinologovi, aby se pokusil zjistit, proč má vaše dítě poruchu růstu. Mohou být provedena některá (případně všechna) následující vyšetření:

 • Celkové tělesné vyšetření: stejně jako tělesná výška a hmotnost vašeho dítěte, tak i rozpětí paží, velikost hlavy a množství tuku může vašemu lékaři říci, jak vaše dítě roste.
 • Anamnéza: potíže v těhotenství, prodělaná onemocnění nebo výskyt poruch růstu v rodině mohou vést ke stanovení příčiny poruchy růstu vašeho dítěte.
 • Vyšetření krve: krev vašeho dítěte se může vyšetřit, aby se zjistilo, kolik růstového hormonu jeho hypofýza vylučuje. To lze provést vyšetřením vzorků krve v průběhu 12 – 24 hodin. Podobná vyšetření je možné provést ke zjištění, zda nemá hypofýza vašeho dítěte problémy přijmout signál k uvolnění růstového hormonu. K provedení tohoto vyšetření může být vašemu dítěti podán lék, který dodá hypofýze umělý signál k uvolnění růstového hormonu.
 • Věk kostí podle RTG vyšetření: na rentgenových snímcích kostí vašeho dítěte lze jednoduchým způsobem zjistit, jaký růstový potenciál kosti vašeho dítěte ještě mají. Snímek ruky a zápěstí vašeho dítěte pomůže vašemu dětskému lékaři odhadnout, jak velký prospěch z léčby růstovým hormonem může vaše dítě ještě mít a jak dlouho bude tento prospěch trvat.
 • Vyšetření magnetickou rezonancí: je to jednoduchý a nebolestivý způsob, jak získat snímky hypofýzy vašeho dítěte (nebo jiných orgánů). Pomocí snímku může váš dětský lékař ověřit, zda hypofýza vašeho dítěte vypadá normálně.
 • Vyšetření moči: nedostatek růstového hormonu může být způsoben jinými onemocněními. Vyšetření moči vašeho dítěte může pomoci vašemu lékaři zjistit, zda je to případ vašeho dítěte. Nedostatek růstového hormonu se může upravit léčbou souvisejícího onemocnění.
 

Následky nedostatku růstového hormonu u dětí

Jakými způsoby ovlivňuje porucha růstového hormonu růst?

Pokud se vaše dítě kvůli svému poruše růstového hormonu včas neléčí, může se vyvinout s:

 • malou tělesnou výškou,
 • pomalým růstem délky kostí,
 • pomalou rychlostí růstu,
 • dětským obličejem,
 • zvýšeným množstvím tuku, zvláště v oblasti žaludku.

Jak ovlivňuje nedostatek růstového hormonu růst

Proč porucha růstového hormonu ovlivňuje růst?

U normálních dětí povzbuzuje růstový hormon růst v celém těle. Když není růstového hormonu dostatek, jsou ovlivněny základní tělesné látky nutné pro růst:

 • Bílkoviny, stavební kameny pro svaly – bez dostatku růstového hormonu nemůže tělo vyrobit dostatek nových bílkovin, které jsou potřebné pro růst svalů. Proto může být vaše dítě s poruchou růstového hormonu slabé a má nižší schopnost běhat a účastnit se sportovních aktivit než jeho kamarádi.
 • Tělesný tuk, zásoba energie pro tkáně – růstový hormon je potřebný k přeměně tuku na formu, která může být využita jako energie pro růst. Jelikož vaše dítě řádně nespaluje tuky, bude mít větší tendenci přibírat na váze než ostatní děti.
 • Hormony, stimulátory růstu kostí – růstový hormon stimuluje tělo k produkci jiných hormonů. Jedním z nich je insulin-like-growth-factor 1 (IGF-1), který je zvláště důležitý pro podporu růstu kostí. Nedostatek IGF-1 k podpoře růstu kostí je jedním z důvodů, proč je vaše dítě s GHFD malého vzrůstu.
 • Podněty v celém těle – růstový hormon je krví přenášen do celého těla a působí jako signál pro ostatní části těla, které se podílejí na růstu.
 

Jak se léčí nedostatek růstového hormonu u dětí?

Nedostatek růstového hormonu u dětí lze léčit. Vaše dítě může dosáhnout normálního vzrůstu, pokud je včas stanovena diagnóza a je zahájena vhodná léčba. Váš dětský lékař vám vysvětlí, co může vaše dítě od léčby očekávat. Jakmile se léčba zahájí, váš lékař vás pravděpodobně požádá, abyste se dostavil/a se svým dítětem na pravidelné prohlídky (každé 3 až 4 měsíce). To umožní vašemu dětskému lékaři kontrolovat správný růst dítěte při léčbě růstovým hormonem.

Co je to léčba růstovým hormonem?

K dispozici je mnoho přípravků obsahujících růstový hormon, včetně přípravku, který vyrábí společnost Merck. Rekombinantní růstový hormon je kopie přirozeně se vyskytujícího lidského růstového hormonu. Organismus vašeho dítěte rozpozná tento hormon stejně jako svůj vlastní růstový hormon. S růstovým hormonem bude mít tělo vašeho dítěte dostatek růstového hormonu pro růst stejně jako ostatní děti.

Získání maximálního prospěchu z léčby růstovým hormonem

Můžete pomoci svému dítěti získat maximální přínos z léčby růstovým hormonem. Zde jsou nejdůležitější informace pro zapamatování:

 • Včasná diagnóza – pokud si všimnete, že je vaše dítě menší než jeho kamarádi nebo jste si všimli, že po určitou dobu nemění velikost svého oblečení, kontaktujte svého lékaře, který může vyhodnotit růst vašeho dítěte. Lékař vás pravděpodobně odešle k dětskému endokrinologovi na lékařské vyšetření, a pokud bude diagnostikován deficit růstového hormonu, může být zahájena léčba růstovým hormonem.
 • Včasná léčba – vaše dítě bude mít nejlepší šanci na normální růst, pokud bude léčba růstovým hormonem zahájena co nejdříve.
 • Trvalá léčba – vaše dítě by mělo užívat léčbu růstovým hormonem pravidelně podle předpisu. Vaše dítě nemusí dosáhnout svého plného růstového potenciálu, pokud bude vynechávat dávky, nebo pokud bude léčba ukončena příliš brzy.

 

Proč je důležité setrvat na léčbě

Jak dlouho léčba trvá

Bude pravděpodobně nutné, aby vaše dítě s nedostatkem růstového hormonu užívalo léčbu růstovým hormonem během let, kdy roste. To znamená, že vaše dítě bude pravděpodobně užívat růstový hormon do té doby, dokud neukončí pubertu. Váš dětský lékař vám sdělí, kdy je vhodný čas na ukončení léčby vašeho dítěte.

Pro maximální přínos z léčby růstovým hormonem je důležité, aby vaše dítě pokračovalo v léčbě do té doby, dokud lékař nerozhodne, že již léčba růstovým hormonem není dále nutná.

Co můžete očekávat od léčby růstovým hormonem

Pokud vaše dítě bude pokračovat v léčbě a užívat růstový hormon každý den podle předpisu lékaře, bude mít přínos z rychlejšího a vyššího vzrůstu.

Rychlejší růst

Léčba růstovým hormonem pomůže vašemu dítěti rychleji růst. Během prvního roku léčby může dosáhnout růst vašeho dítěte dvojnásobku nebo trojnásobku rychlosti růstu před léčbou. Tento zrychlený růst se označuje jako „doháněcí růst“. Doháněcí růst se po určité době stabilizuje. Pro zajištění toho, aby mělo vaše dítě plný přínos z léčby, je důležité setrvat na léčbě tak dlouho, jako to doporučil váš lékař.

Vyšší vzrůst

S léčbou pomocí růstového hormonu bude vaše dítě vyšší než by bylo bez léčby. V nejlepším případě může vaše dítě dosáhnout očekávané výšky v dospělosti.