GO

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 

A                                                                                                          

Adherence

Adherence znamená důsledné dodržování doporučení ohledně léčby, které vám poskytl váš lékař pro léčbu růstovým hormonem. Důležitá část adherence je nezapomenout si aplikovat denní injekce.

Anémie

Stav, kdy dochází ke snížení počtu červených krvinek. Červené krvinky jsou buňky, které v těle přenáší kyslík. Nedostatečné množství červených krvinek znamená, že tělo má méně kyslíku. K nedostatku dochází buď prostřednictvím snížené tvorby červených krvinek nebo jejich zvýšenou ztrátou. Následky anémie jsou nadměrná únava, slabost, porucha poznávacích funkcí a dechová nedostatečnost.

Arterioskleróza

Zesílení a ztvrdnutí tepen. Je často způsobena vysokými hladinami cholesterolu v krvi. Nedostatek růstového hormonu zvyšuje riziko arteriosklerózy v důsledku toho, že růstový hormon hraje důležitou roli v metabolismu tuků. Správný metabolismus tuků znamená, že tuk je rozkládán na „dobrý tuk” (nebo HDL cholesterol), který může tělo používat jako zdroj energie. Pokud toto tělo neprovádí účinně, dochází k hromadění tuku v tepnách, které se ztlušťují a tvrdnou. Tím se ztěžuje průtok krve tepnami a může dojít dokonce k úplnému zablokování oběhu krve.

Autoinjektor

Autoinjektory jsou prostředky pro aplikaci injekcí, které umožňují vpich jehly pod kůži a současnou injekci růstového hormonu. Pro injekci růstového hormonu bylo navrženo několik aplikačních prostředků. Merck nabízí řadu aplikátorů, z nichž každý má různé vlastnosti, pro co nejjednodušší a nejpohodlnější denní aplikaci injekcí růstového hormonu.

zpět na začátek

 

B                                                                                                          

Bioekvivalence
Vlastnost, díky které dva léky s identickou účinnou látkou nebo dvě odlišné lékové formy stejného léku mají stejný účinek v těle.

Bioriziko
Bioriziko je zdravotní riziko pro člověka nebo životní prostředí, které představuje biologický materiál.

zpět na začátek

 

C                                                                                                         

Centrální obezita
Obezita znamená nadměrný přírůstek hmotnosti a centrální obezita se týká nadměrného přírůstku hmotnosti, která se akumuluje v oblasti břicha.

Compliance
Jiný pojem pro adherenci, což znamená přísné dodržování léčebného plánu, který doporučil lékař pro léčbu růstovým hormonem. Dobrá compliance zahrnuje užívání růstového hormonu každý den bez vynechání dávky.

zpět na začátek

 

D                                                                                                         
  
Doháněcí růst
Jedná se o zrychlený růst, který pomáhá dítěti dosáhnout stejné tělesné výšky a hmotnosti jako normální děti stejného chronologického věku a pohlaví. Doháněcí růst může nastat spontánně. Většina dětí s deficitem růstového hormonu však potřebuje léčbu růstovým hormonem, aby dosáhly doháněcího růstu.

zpět na začátek

 

E                                                                                                          

Encefalitida
Zánětlivé onemocnění mozku obvykle způsobené virovou infekcí.

Endokrinní systém
To je informační systém těla, který pomáhá tkáním komunikovat mezi sebou prostřednictvím chemických zprostředkovatelů označovaných jako hormony. Hlavním hormonem pro regulaci růstu je růstový hormon.

Endokrinolog
Lékař specializující se na oblast hormonů a růstových problémů.

Epifýzy
Koncové části dlouhých kostí. U dětí jsou epifýzy odděleny od dlouhých částí kostí růstovými ploténkami. V dospělosti, když je dosažena konečná tělesná výška, se epifýzy uzavírají a kosti přestávají růst do délky.

zpět na začátek

 

F                                                                                                         

Fenomén „zpomalení“
Když je léčba růstovým hormonem dočasně nepřiměřeně přerušena, dojde k dramatickému zpomalení rychlosti růstu dítěte. To se označuje jako „fenomén zpomalení“. Zpomalení růstu podtrhuje potřebu kontinuální léčby růstovým hormonem až do dosažení konečné tělesné výšky dítěte.

zpět na začátek

  

G                                                                                                         
Geny
Geny jsou části chromozomů (DNA), které obsahují informace, které potřebují buňky pro tvorbu nových bílkovin. Své geny získáváme od svých otců a matek. Tak dědíme vlastnosti od svých rodičů.

Gestace
Týká se doby těhotenství.

Gestační věk
Gestační věk je v zásadě délka těhotenství. Dětský gestační věk popisuje počet týdnů od oplodnění do porodu. Oproti tomu „chronologický věk“ popisuje věk dítěte vypočtený od porodu.

zpět na začátek

 

H                                                                                                         

Hloubka injekce
Léčba růstovým hormonem se podává v injekci pod kůži. Hloubka injekce znamená, jako hluboko projde jehla kůží při aplikaci růstového hormonu v injekci.
 

Hormony
Jsou to chemické látky, které tělo vytváří pro komunikaci jedné části těla z druhou. Hormony cestují v těle krví. Nejdůležitějšími hormony pro růst jsou růstový hormon (GH) a hormon uvolňující růstový hormon (GHRH).
 

Hormon uvolňující růstový hormon
Hormon uvolňující růstový hormon (zkráceně GHRH) je chemická látka vytvářená v hypotalamu v mozku. Informuje hypofýzu k tomu, aby uvolnila růstový hormon do krve. To zajistí, že tělesné tkáně získají vhodné množství růstového hormonu pro umožnění růstu.
 

Hypertenze
Hypertenze, obecně označovaná jako „vysoký krevní tlak“, je onemocnění, při kterém je krevní tlak chronicky zvýšený. Trvalá hypertenze je jedním z rizikových faktorů cévních mozkových příhod a infarktů myokardu.

Hypotalamus
Hypotalamus je část mozku, která pomáhá řídit mnoho chemických poslů v těle (hormonů). Nejdůležitější pro růst je to, že hypotalamus vytváří hormon uvolňující růstový hormon, který řídí uvolňování růstového hormonu z hypofýzy do krve.

zpět na začátek

  

CH                                                                                                         

Chromozomy
Obsahují kód pro informace, které dědíme od svých rodičů. Dohromady máme 46 chromozomů, 22 párů autozomů a 1 pár pohlavních chromozomů. Pohlavní chromozomy se označují X a Y. Ženy mají dva X chromozomy, zatímco muži mají jeden X chromozom a jeden Y chromozom. U žen vedou abnormality nebo chybění jednoho X chromozomu k Turnerovu syndromu.

Chronologický věk
To je věk dítěte vypočtený z jeho data narození. Pojem „chronologický věk“ je často používán lékaři při diskuzi o poruchách růstu pro odlišení od „gestačního věku“, který se týká délky těhotenství. Chronologický věk se často srovnává s kostním věkem při diagnostice příčin poruchy růstového hormonu u dětí.

zpět na začátek

 

                                                                                                        

Idiopatický deficit růstového hormonu
Když má dítě deficit růstového hormonu, ale není možné zjistit příčinu, označuje se to toto onemocnění jako „idiopatické“.

Injekční stříkačka
Injekční stříkačky se často používají pro aplikaci léčby v injekci. Pro léčbu růstovým hormonem bylo specificky navrženo několik aplikátorů pro zvýšení uživatelského pohodlí a usnadnění denních aplikací injekcí. Na rozdíl od těchto prostředků nemají konvenční injekční stříkačky stejnou výhodu přesnosti, přednastavení dávky a jejich použití je méně snadné a mohou vyvolat bolestivější injekce.


Intrauterinní retardace růstu (IUGR)
Mnoho faktorů může přispívat k nedostatečné výživě plodu během jeho nitroděložního vývoje, což vede ke zpomalení růstu plodu.


Inzulinu podobný růstový faktor-1
Je vytvářen v játrech a je dalším chemickým poslem nebo hormonem v těle, který je důležitý pro řízení růstu. Při uvolnění růstového hormonu do krve přechází tento hormon do jater, které vytváří inzulinu podobný růstový faktor-1 (IGF-1). IGF-1 pak přechází do dalších tkání v těle, jako jsou kosti a svaly a stimuluje je k růstu.


zpět na začátek

 

K                                                                                                         

Kostní věk
Je to věk, jak kosti vypadají ve srovnání s tím, jaké skutečně jsou. RTG vyšetření, které stanoví kostní věk dítěte, je důležité jako pomocná diagnóza při stanovení příčiny poruchy růstu u dítěte. Děti s deficitem růstového hormonu mají často kosti, které vypadají jako kosti daleko mladších dětí. Snížený kostní věk je důsledkem nedostatečného množství hormonu pro normální rychlost růstu kostí.

zpět na začátek

 

L                                                                                                         

Lipoproteiny
Látky, které přenáší tuky a tukové látky, jako je cholesterol, v krvi. Cholesterol přenášený na lipoproteinech o nízké hustotě (LDL) je známý jako špatný cholesterol a může se ukládat na výstelce tepen. Lipoproteiny o vysoké hustotě (HDL) se označují jako „dobrý cholesterol“ a vysoké hladiny HDL jsou považovány za ochranu proti onemocnění srdce.

zpět na začátek

 

M                                                                                                         

Meningitida
Jedná se o zánět mozkových plen (tkáně mezi lebkou a mozkem), který může být vyvolán infekcí virem nebo bakterií.

Metabolický syndrom
Metabolické komplikace mohou vyvolat mnoho různých onemocnění. Mnoho z těchto chorob vzájemně souvisí tak, že jsou rizikovými faktory srdečních onemocnění. Metabolický syndrom popisuje tuto skupinu onemocnění, kam patří diabetes mellitus typu 2 (inzulinová rezistence), hypertenze a obezita.

Metabolismus
Fyzikální a chemické procesy, které se vyskytují v živých systémech, s cílem vytvářet energii nebo produkovat látky.

zpět na začátek

 

                                                                                                        

Nástup růstu v pubertě
Během puberty dochází u dospívajících k fázi rychlého růstu, která jim pomáhá dosáhnout jejich konečné tělesné výšky v dospělosti. Tato fáze rychlého růstu se označuje jako nástup růstu v pubertě. K nástupu růstu v pubertě dochází kolem 13. – 15. roku věku u dívek a 14. – 17. roku věku u chlapců.

zpět na začátek

 

O                                                                                                         

Obezita
Obezita znamená nadměrný přírůstek tělesné hmotnosti.

Osteopenie
Onemocnění, kdy kosti začnou mít nižší hustotu a pevnost. Deficit růstového hormonu může ovlivnit hustotu kostí prostřednictvím účinku na funkci buněk tvořících kost.

Osteoporóza
Jedná se o závažný stav osteopenie, kdy dochází ke snížení hustoty a pevnosti kostí. Osteoporóza se vyvíjí, když jsou kosti velmi slabé a je u nich riziko lámání nebo zlomení.

zpět na začátek

 

                                                                                                        

Pediatrický endokrinolog
Lékař, který se specializuje na hormony a růstové problémy, je označován jako endokrinolog. Pokud je tento lékař také odborníkem na léčbu dětí, označuje se jako dětský endokrinolog.

Podvěsek mozkový (hypofýza)
Podvěsek mozkový vytváří růstový hormon (a rovněž další hormony), který je hlavním regulátorem růstu v těle. V případě potřeby uvolňuje podvěsek mozkový růstový hormon do krevního oběhu v těle. Podvěsek mozkový je malý a má velikost asi hrášku a nachází se pod hypotalamem v mozku. Poškození nebo porucha funkce podvěsku mozkového je jednou z hlavních příčin deficitu růstového hormonu.

Podkožní injekce
Podkožní znamená pod kůži a proto se podkožní injekce týká injekce pod kůži. Je to doporučená cesta podání většiny typů léčby zahrnující růstový hormon. Existuje několik aplikátorů, které jsou k dispozici a které mohou pomoci provést podkožní injekce růstového hormonu pro vás nebo vaše dítě. Společnost Merck má řadu aplikátorů upravených pro pohodlnou aplikaci růstového hormonu pro vás a vaše dítě.

Podkožní tuková tkáň
Tento tuk leží pod kůží a je hlavní formou tuku lidského těla.

Protein
Proteiny jsou látky vytvářené v buňkách rostlin a živočichů. Mají mnoho různých funkcí v těle. Většina hormonů a některých enzymů jsou proteiny.

Puberta
Puberta je období dospívání, kdy dochází k pohlavnímu dospívání a kdy začínají fungovat pohlavní orgány. Během této doby také dospívající vstupují do fáze rychlého růstu, která se označuje jako nástup růstu v pubertě. U dívek obvykle nastupuje puberta kolem 9. – 15. roku věku, zatímco u chlapců je to o něco později, kolem 10. – 17. roku věku.

zpět na začátek

 

R                                                                                                         

Rekombinantní DNA technologie
Rekombinantní DNA technologie umožní výrobu umělých bílkovin, jako je růstový hormon, které jsou tvořeny v hypofýze, když nejsou k dispozici v dostatečném množství. Část DNA, která obsahuje instrukce pro tvorbu bílkovin, je vložena do jiné buňky, která umožní vytvoření přesné kopie lidských proteinů za pečlivě kontrolovaných podmínek léčby.


Rozpouštědlo
Růstový hormon je obvykle ve formě prášku, který je třeba naředit na tekutinu, aby mohl být aplikován v injekci. Rozpouštědlo je zvláštní tekutina, která se používá pro rozpuštění růstového hormonu. Růstový hormon společnosti Merck je ve formě prášku a je balen společně s rozpouštědlem pro pohodlnou aplikaci.


Růstová tabulka / růstová křivka
Růst dítěte je možné sledovat s pravidelnými měřeními tělesné výšky a hmotnosti. V průběhu let, kdy dítě roste, bude jeho lékař zaznamenávat tato měření do růstové tabulky. Spojnice mezi každým měřením vytváří růstovou křivku, která se používá pro stanovení rychlosti růstu vašeho dítěte. Váš dětský lékař provede srovnání růstové křivky vašeho dítěte se standardními růstovými křivkami normálních dětí.

Růstový hormon
Růstový hormon, který se často označuje jako GH, je hlavní hormon zodpovědný za růst. Je vytvářen v podvěsku mozkovém (hypofýza) nacházejícím se na bázi mozku a reguluje většinu důležitých procesů pro růst. Růstový hormon stimuluje růst svalů a kostí, pomáhá přeměňovat tělesný tuk na energii, působí s jinými hormony v regulaci hladiny krevního cukru a může také ovlivňovat imunitní funkce.

Ředění
Ředění je proces rozpuštění prášku růstového hormonu ve speciální tekutině (rozpouštědlo), aby mohl být aplikován v injekci. Když vy nebo vaše dítě dostane růstový hormon předepsaný od lékaře, dostanete prášek s růstovým hormonem, tekutinu na rozpuštění (rozpouštědlo) a úplné instrukce pro provedení ředění. Proces ředění je specifický pro každý předepsaný přípravek obsahující růstový hormon a je ovlivněný použitým aplikátorem. Společnost Merck vyvinula aplikátor click.easy® pro snadné naředění růstového hormonu pro vás a vaše dítě.

zpět na začátek

 

S                                                                                                         

Somatopauza
Tvorba růstového hormonu klesá přirozeně v průběhu stárnutí. Toto přirozené snižování růstového hormonu se označuje jako somatopauza. Somatopauza začíná od časné dospělosti a pokračuje v průběhu celého života.

Somatropin
Jiné označení pro růstový hormon.

Standardní odchylka (SD)
Pojem používaný pro popis změny od průměru se označuje jako standardní odchylka. Růstové křivky pro normální děti se v určitém stupni mění – ne všechny děti jsou úplně stejné. Lékaři považují křivku růstu dítěte za normální, pokud spadají do rozmezí dvou standardních odchylek od průměru. Rozsah dvou standardních odchylek zahrnuje růstové křivky pro 95 % všech dětí. Dítě s poruchou růstu má růstovou křivku, která se odlišuje o více než dvě standardní odchylky od průměru.


Střední rodičovská výška
Potenciální tělesná výška dítěte v dospělosti může být odhadnuta na základě výpočtu, který využívá průměrné výšky matky a otce. Průměrné výšky rodičů dítěte se označují jako střední rodičovská výška.

zpět na začátek

 

T                                                                                                        

Tělesné tkáně
Tkáně jsou skupiny buněk v těle, které mají společně určitou funkci. Mezi čtyři hlavní typy tkání patří epiteliální, pojivová, svalová a nervová tkáň.

zpět na začátek

 

V                                                                                                         

Vrozený deficit růstového hormonu
Vrozená onemocnění jsou přítomna při a obvykle před porodem. Vrozený deficit růstového hormonu se vyskytuje, když se problémy s hypofýzou nebo hypotalamem objeví během růstu dítěte v děloze. V mnoha případech může být deficit růstového hormonu přítomný od porodu, ale dítě může být stále normální.

zpět na začátek

 

Z                                                                                                             

Získaný deficit růstového hormonu
Získaný znamená, že se týká onemocnění objevujících se po porodu. Získaný deficit znamená, že deficit růstového hormonu se vyskytl u dítěte nebo dospělého po porodu. Opakem je vrozený deficit růstového hormonu, což znamená, že dítě se s deficitem růstového hormonu narodí.

zpět na začátek