GO

Jak se léčí nedostatek růstového hormonu u dospělých

Jak se léčí nedostatek růstového hormonu u dospělých

Léčba růstovým hormonem

Pokud u vás byla stanovena diagnóza nedostatku růstového hormonu v dospělosti (AGHD), doporučí vám pravděpodobně váš lékař zahájení léčby růstovým hormonem Léčba růstovým hormonem je identická s růstovým hormonem, který vaše tělo přirozeně vytváří. Tento dodatečný růstový hormon pomůže upravit nedostatek růstového hormonu a v dospělosti komplikace s tímto onemocněním související.

Bude nějakou dobu trvat, než pocítíte zlepšení při léčbě růstovým hormonem. Klinický vývoj však naznačuje slibný výhled. Studie prokázaly přínos z léčby růstovým hormonem.

Dávkování růstového hormonu

Při zahájení léčby bude dávka růstového hormonu pravděpodobně nízká. Později může váš lékař provést některá standardní vyšetření, aby zjistil, která dávka je pro vás nejlepší25,26. Při úpravě dávkování je třeba mít na paměti některé věci:

  • Dospělí s AGHD potřebují méně růstového hormonu než děti s GHD
  • Citlivost na růstový hormon se může s věkem zvyšovat a mění se u jednotlivých pacientů25
  • Muži mohou být citlivější na růstový hormon než ženy

Podávání růstového hormonu

Jako u dětí se růstový hormon podává v jednorázové injekci pod kůži – tj. v podkožní injekci. Často se doporučuje aplikovat injekci před spaním, aby byla léčba růstovým hormonem aplikována přibližně ve stejnou dobu ve fázi maximálního přirozeného uvolňování růstového hormonu25,27.

Můžete provádět aplikaci injekcí sami a v současné době existuje mnoho aplikátorů, které mají různé vlastnosti pro usnadnění a zvýšení pohodlí při aplikaci injekcí. Váš lékař vám může pomoci zvolit si, který typ aplikátoru je pro vás dítě nejlepší. Merck nabízí řadu aplikátorů, včetně cool.click™ 2 a aplikátoru easypod™.

Sledování vaší léčby

V průběhu léčby byste měl/a být pečlivě sledován/a endokrinologem – lékařem, který se specializuje na hormonální poruchy. Váš endokrinolog se rozhodne, kolikrát bude nutné provést kontrolní vyšetření. Na začátku léčby budete pravděpodobně pravidelně sledován/a. Poté, co váš endokrinolog stanoví dávku růstového hormonu, která je pro vás nejlepší, budou vaše kontroly pravděpodobně jednou za šest měsíců.

Při návštěvě endokrinologa provede lékař při kontrolní prohlídce obvykle změření vašeho krevního tlaku a srdeční frekvence. Může se vás také zeptat na obecné otázky ohledně vaší úrovně energie, nálady, spokojenosti s tím, jak vypadáte, tělesné teploty a úrovně koncentrace. Váš endokrinolog může doporučit vyšetření krve.

Můžete být také vyšetřen/a s ohledem na jakékoli příznaky, které se mohly vyvinout od doby užívání léčby. To může pomoci vašemu endokrinologovi rozhodnout se, zda bude nutná změna dávkování růstového hormonu či nikoliv. V závislosti na tom, jaký bude účinek léčby růstovým hormonem, se váš lékař rozhodne, jak dlouho bude nutné pokračovat v léčbě25.

Nežádoucí účinky

Léčba růstovým hormonem je bezpečná, pokud je podávána správně. Mnoho z vedlejších účinků se objevuje při léčbě růstovým hormonem v důsledku předávkování. Vedlejší účinky jsou obvykle mírné a mohou vymizet, když si na svou léčbu zvyknete. Pokud vaše příznaky nevymizí, doporučí vám váš lékař pravděpodobně snížení dávky růstového hormonu, což by mělo poskytnout úlevu. Informujte svého lékaře, pokud si všimnete některého z dále uvedených příznaků:

  • Nepříjemné zarudnutí a svědění v místě aplikace injekce
  • Nevysvětlitelné kulhání a bolest kyčle nebo kolena
  • Otok (edém), bolest svalů, kloubů a poruchy kloubů
  • Trvalé bodání, pálení, bolest a/nebo necitlivost ruky
  • Silné a opakující se bolesti hlavy související s nevolností, zvracením nebo mírnými obtížemi

Ve vzácných případech se u mohou u pacienta vyvinout protilátky proti růstovému hormonu. Obvykle nesouvisí s žádnými vedlejšími účinky a neovlivňují růst.

Léčba růstovým hormonem může snížit hladinu hormonů štítné žlázy. Lékař to může vyšetřit a v případě potřeby předepsat vhodnou léčbu.

25. ACE clinical practice guidelines for growth hormone use in adults and children. The American Association of Clinical Endocrinologists and The American College of Endocrinology. (1998)

26. Cook,D.M., Ludlam,W.H., & Cook,M.B. The adult growth hormone deficiency syndrome. Adv Intern Med 45, 297-315 (2000)

27. Sonksen,P.H. & Christiansen,J.S. Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of adults with growth hormone deficiency. Growth Hormone Research Society. Growth Horm IGF Res 8, 89-92 (1998)